Aandachtspunten bij huuropzegging

Huur Opzeggen

Voorcontrole

Binnen een week na de huuropzegging vindt de voorcontrole plaats. De hoofdhuurder dient zelf bij de voorcontrole aanwezig te zijn. Tijdens deze voorcontrole wordt aangegeven welke werkzaamheden nodig zijn om de woning terug te brengen in goede staat. De vertrekkende huurder kan deze werkzaamheden zelf uitvoeren of, tegen betaling, door Rondom Wonen laten uitvoeren. Bij de eindcontrole moet de woning voldoen aan de opleveringsvoorwaarden.

Contactadres en telefoonnummer

Belangrijk is dat Rondom Wonen een telefoonnummer of contactadres heeft. De nieuwe huurder moet de vertrekkende huurder kunnen bereiken voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging van de woning.

Overname: kan vaak, maar moet niet

Misschien wil de nieuwe huurder een aantal zaken uit de woning overnemen (bijvoorbeeld losliggende vloerbedekking of gordijnen). Tijdens de voorcontrole ontvangt de vertrekkende huurder een formulier. Op dit formulier komt te staan welke zaken de vertrekkende huurder wil overdragen aan de nieuwe huurder. Rondom Wonen bekijkt of zij akkoord gaan met deze overdracht. De nieuwe huurder is overigens niet verplicht iets over te nemen.

Eindcontrole

De vertrekkende huurder ontvangt tijdens de voorcontrole een lijst van voorzieningen en artikelen die in de woning aanwezig moeten zijn bij de eindcontrole. Denk bijvoorbeeld aan het teruggeven van alle sleutels. Missen sleutels? Maak deze dan zelf bij. Als de sleutelset incompleet is, is Rondom Wonen genoodzaakt sleutels bij te laten maken. Deze kosten komen dan voor rekening van de vertrekkende huurder.

Gebreken bij eindcontrole

Mogelijk constateert de opzichter dat er bij de eindcontrole nog gebreken zijn. Opnieuw kunt u ervoor kiezen om de nodige werkzaamheden zelf uit te voeren of het door Rondom Wonen te laten doen. De kosten voor de uitvoering van dit werk zijn voor rekening van de vertrekkende huurder. Ook betaalt de vertrekkende huurder extra huur voor die dagen waarop de woning nog niet beschikbaar is voor de nieuwe huurder.

Opzeggen water, gas en elektriciteit, pasje Avalex, kabeltelevisie

De vertrekkende huurder moet zelf minimaal twee weken voor de einddatum de energieleverancier van de verhuisplannen op de hoogte te brengen. U ontvangt dan op tijd de verhuisformulieren. Binnen 1 week na de eindcontrole geeft de vertrekkende huurder zelf de meterstanden aan de eigen energieleverancier door. Rondom Wonen neemt alleen de meterstanden op voor haar eigen archief.

Voor het opzeggen van water, neem contact op met Dunea (Plein van de Verenigde Naties 11-15 in Zoetermeer). Het telefoonnummer is (088) 347 47 47 of via www.dunea.nl.

Denk er aan het pasje van Avalex (alleen voor huurders in de gemeente Pijnacker-Nootdorp) in de woning achter te laten? Deze pas is namelijk adresgebonden.

Tot slot: vergeet niet een eventueel abonnement op de kabeltelevisie op te zeggen. Dit gebeurt niet automatisch!

Huurtoeslag

Bij huurtoeslag: geeft u zelf aan de Belastingdienst door dat u gaat verhuizen. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst via het telefoonnummer (0800) 05 43 of via www.toeslagen.nl.

Adreswijziging gemeente

Ook de verhuizing geeft u zelf door aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Verhuist u naar een andere gemeente dan volstaat het om u in de nieuwe gemeente in te laten schrijven. U wordt dan automatisch op het oude adres uitgeschreven.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of laat je vraag achter in ons contactformulier