VvE (vereniging van eigenaars)

De Visserlaan 516x321

Ik huur een woning in een VvE-woongebouw, wat betekent dit voor mij?

In sommige woongebouwen verkoopt Rondom Wonen appartementen. Er is dan een vereniging van eigenaars (VvE) opgericht. Als er een VvE is, besluit Rondom Wonen niet meer alleen, maar samen met alle VvE-leden (particuliere eigenaren) over zaken als onderhoud, beheer en leefregels. Besluiten worden door stemming genomen in de Algemene Ledenvergadering, die wettelijk minimaal één keer per jaar gehouden wordt. Dit brengt voor de huurder enkele veranderingen met zich mee, maar het belangrijkste is: u behoudt de rechten die u heeft als huurder en u bent onze klant. 

Onderhoud en beheer

Elke koper van een appartement is mede-eigenaar van het woongebouw. Alle eigenaren zijn samen verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. Hiervoor betalen zij maandelijks een bijdrage aan de VvE. De huurders betalen niet mee aan de VvE, dat doet Rondom Wonen als eigenaar.

De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van:

  • het gebouw (bijvoorbeeld dak, gevels en kozijnen)

  • de gezamenlijke of algemene ruimten (bijvoorbeeld hal en trappenhuis)

  • installaties (bijvoorbeeld standleidingen, riolering en liften)

In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering besluiten de VvE-leden door stemming welk onderhoud er per jaar wordt uitgevoerd.

Bent u eigenaar in een VvE waarin ook Rondom Wonen eigenaar is van een aantal appartementen?

In dat geval bent u één van de leden van de VvE. U betaalt, net als Rondom Wonen een bijdrage voor het onderhouden van de gemeenschappelijk delen van het gebouw. In de splitsingsactie staat welke onderdelen dat zijn. Wilt u hierover meer weten, dan kunt u terecht bij Rondom Wonen. Dit filmpje geeft ook goed inzicht in wat uw rechten en plichten zijn. 

Verantwoordelijkheid Rondom Wonen

Rondom Wonen neemt binnen de VvE een bijzondere positie in. Rondom Wonen is in deze complexen door de eigenaren aangesteld als VvE beheerder. Daarnaast is zij één van de eigenaren van meerdere woningen. Daarin heeft zij natuurlijk ook verplichtingen naar de huurders. Rondom Wonen is een woningcorporatie en behartigt de belangen van de huurders in de VvE-vergaderingen.

Reparatieverzoeken van huurders

Rondom Wonen blijft verantwoordelijk voor reparatieverzoeken in uw woning. Voor reparaties in de algemene ruimten is de VvE verantwoordelijk. Voor beide zaken neemt u contact op met Rondom Wonen.  Mocht er werk in de algemene ruimte moeten plaatsvinden, dan zal onze onderhoudsdienst de VvE-beheerder inschakelen.

Schoonmaak algemene ruimten

Als er in de algemene ruimten wordt schoongemaakt dan regelt de VvE dit. De VvE controleert de uitvoering. Met klachten en suggesties over de schoonmaak kunt u als huurder terecht bij Rondom Wonen.

Woon- en leefregels voor kopers én huurders

Als een woongebouw meerdere eigenaren heeft, is er een zogenoemde splitsingsakte met woonregels. In aanvulling hierop kan de VvE een huishoudelijk reglement opstellen. Hierin staan de leefregels die ervoor zorgen dat iedereen plezierig en veilig woont. Deze woon- en leefregels gelden voor alle bewoners in een woongebouw. Dus ook voor u als huurder én voor de eigenaren van de woningen die in hun woning wonen. Rondom Wonen zorgt ervoor dat de regels aansluiten op de huurvoorwaarden.

Servicekosten

Als huurder betaalt u geen bijdrage aan de VvE. U betaalt wel servicekosten aan Rondom Wonen. De VvE-leden kunnen voorstellen het servicekostenpakket aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het vaker schoonmaken van de algemene ruimten. Zo’n aanpassing kan gevolgen hebben voor de hoogte van de servicekosten. Wij vragen in dat geval altijd eerst de mening van onze huurders. Is 70% van de huurders of meer akkoord? Dan stemmen wij voor. Anders stemmen wij tegen.

Overlast in een VvE?

Heeft u overlast van uw buren? U heeft dezelfde rechten als wanneer u in een woongebouw met alleen huurwoningen zou wonen. Ga altijd eerst het gesprek aan met de overlastgever. Omgekeerd kunnen eigenaars het VvE-bestuur ook vragen op te treden tegen overlast veroorzaakt door huurders.

 

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.