Over ons

Werken Bij Rondom Wonen

Rondom Wonen wil mensen die het op de vrije markt niet goed lukt een betaalbaar huis te vinden, huisvesten in een voor hen geschikte en betaalbare woning in een prettige woonomgeving binnen Pijnacker-Nootdorp. Onze kernwaarden zijn dichtbij, meedenkend en oprecht. Dat betekent dat mensen ons makkelijk weten te vinden, dat we binnen onze mogelijkheden actief aan de realisatie van woonwensen van onze huidige en toekomstige huurders werken en dat we duidelijk zijn over wat er wel en niet kan en dat ook uitleggen.

We zijn actief in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, werken samen met verschillende partners en zijn voortdurend in verbinding met onze huurders. Omdat we relatief klein zijn, weten we goed welke woningen we allemaal verhuren en kennen we de huurders die erin wonen.

Klantgericht

Met huurders zoeken we de oplossing waarmee de huurder het beste geholpen is. We zorgen voor een goede digitale communicatie, maar zijn ook persoonlijk bereikbaar. We behandelen huurders als gelijkwaardig en verschuilen ons niet achter regels of collega’s. We leveren maatwerk als de situatie erom vraagt en proberen de verwachtingen van de klant te overtreffen.

Meer mensen passend huisvesten

Op dit moment (2022) verhuren we ruim 2.500 woningen en circa 300 andere objecten in Pijnacker-Nootdorp. De woningnood is groot en het overgrote deel van de woningzoekenden zijn alleenstaanden en tweepersoons huishoudens. Daarom willen we komende jaren circa 500 nieuwe kleinere woningen voor één- en tweepersoons huishoudens toevoegen. Onze bestaande grotere sociale huurwoningen zijn een onderscheidend product dat we koesteren en inzetten voor grotere huishoudens.

Gewoon goede woningen

We onderhouden onze woningen op basiskwaliteit: veilig en technisch op orde. We voeren onderhoud zo veel mogelijk vraag gestuurd uit en de werkelijke staat van onderhoud is daarbij leidend. Verduurzamen doen we waar nodig, met bewezen technieken en zo, dat de woonlasten voor de huurder per saldo dalen en het wooncomfort stijgt. Voor onze eigen bedrijfsvoering geldt dat we verduurzamen met bewezen innovaties die niet te kostbaar zijn en/of zichzelf terugverdienen.

Slim investeren

Rondom Wonen wil haar maatschappelijke prestaties maximeren. Daarbij houden we goed in de gaten dat ons bestaande vastgoed niet meer geld kost dan het oplevert. Ook investeren we alleen in nieuwe woningen als dat positief is voor onze kasstromen.

Innovatie

We zien graag dat onze grote collega-corporaties aan productontwikkeling doen en zodra iets succesvol is en ons past, dan maken we er gebruik van. Voor nieuwbouw werken we samen om zo veel mogelijk gezamenlijk kant-en-klare nieuwbouwproducten te kunnen inkopen in bouwstromen. Dan hoeven we niet zelf te ontwikkelen en reduceren we risico. We kijken voortdurend goed om ons heen naar innovaties die we zelf ook in onze bedrijfsvoering kunnen implementeren.

Meer over Rondom Wonen is te lezen in ons koersplan of in de infografic jaarverslag 2021.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.