Huur betalen

Online Betalen

Iedere maand moet u huur betalen. In de huurovereenkomst staat dat u de huur vóór de eerste van de maand moet betalen. U kunt de huur op verschillende manieren betalen:

Automatische incasso

Voor uw en ons gemak betaalt u bij voorkeur via een automatische incasso. De huur wordt dan maandelijks automatisch op de 1e van de maand afgeschreven. Wilt u ons machtigen? Vult u dan het machtigingsformulier in. Een automatische incasso kunt u op ieder moment stopzetten. Huurt u ook een parkeerplaats of garage? Dan moet u daar apart een machtigingsformulier voor invullen.

Machtigingsformulier huurders Rondom Wonen

Machtigingsformulier huurders ’t Hofland

Wijzigt uw bankrekeningnummer?

Dan moet u een nieuwe machtiging afgeven voor de automatische incasso.

Zelf overmaken

Naast een automatische incasso kunt u ook kiezen om maandelijks zelf de huur aan ons over te maken op bankrekeningnummer NL77 RABO 0142 8080 83.

Huurt u woonruimte in ’t Hofland? 
Dan is het rekeningnummer NL50 RABO 0319 0548 53.

Vermeld bij het overmaken van de huur altijd uw adres en de maand waar de huurbetaling voor bedoeld is. Huurt u naast een woning ook een garage of parkeerplaats? Wilt u de huren dan in twee gescheiden betalingen aan ons overmaken?

Betalen via Ideal

Via mijn.rondomwonen.nl kunt u maandelijks de huur betalen via Ideal.

Pinnen aan de balie

Wilt u de huur pinnen? Dit kan aan de balie van ons kantoor. Onze openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.