Medehuurderschap

2022 0602 19225700 1

Als u gaat samenwonen, is het belangrijk dat ook uw partner op de huurovereenkomst wordt vermeld.

Wij kunnen, op uw verzoek, een partner bijschrijven. Dit kan alleen als u kunt aantonen dat u twee jaar onafgebroken op het adres heeft samengewoond. U kunt dit aantonen door het overleggen van een BRP-verklaring van de afdeling Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Er moet sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding tussen twee partners. Een kind kan nooit als medehuurder op de huurovereenkomst worden vermeld.

Als de samenwoning eindigt, is het voldoende als de vertrekkende partij zijn/haar deel van de huurovereenkomst schriftelijk opzegt bij Rondom Wonen. Wij hebben echter ook schriftelijke toestemming van de achterblijvende huurder nodig. Deze deelopzegging moet door beide huurders worden ondertekend.

Alleen uitschrijven bij de gemeente van het adres is dus niet voldoende. Er vindt namelijk geen uitwisseling van gegevens plaats tussen de gemeentelijke administratie en Rondom Wonen.

Door huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch medehuurder

Door een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden beide personen automatisch huurder, dit is wettelijk bepaald. Dan geldt de wachttijd van twee jaar niet. Als u een bewijs van het huwelijk of geregistreerd partnerschap bij ons inlevert, wordt de naamswijziging doorgevoerd.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.