Vraag... en antwoord huurverhoging

Betaalbaarheid

We mogen elk jaar op 1 juli de kale huur verhogen. Bij huurverhoging krijg je minimaal twee maanden van tevoren een brief, dus uiterlijk op 1 mei. Hierin vertellen we met welk bedrag we je huur verhogen. 

Huurverhoging

Hoe hoog is mijn huurverhoging?

Je vindt de berekening van je huuraanpassing in de brief die je thuis ontvangt. 
Rondom Wonen past ook inkomensafhankelijke huurverhoging toe vanaf een bepaald inkomen. Rondom Wonen heeft te maken met sterk stijgende kosten. Alles wordt duurder. Denk aan de kosten voor onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw. Om ervoor te zorgen dat we onze huidige en toekomstige huurders kunnen blijven helpen is een huurverhoging noodzakelijk. Rondom Wonen past inkomensafhankelijke huurverhoging toe om te kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming.

Wat als ik door de huurverhoging de huur niet meer kan betalen?

Heb je financiële problemen, trek dan op tijd aan de bel. We denken graag met je mee over een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn.

Wordt de huurbetaling automatisch aangepast?

Heb je ons gemachtigd om elke maand de huur van je rekening af te schrijven. Dan hoef je niets te doen. Wij passen het bedrag met ingang van 1 juli automatisch voor je aan.
Betaal je je huur op een andere manier? Dan ben je zelf verantwoordelijk om het nieuwe huurbedrag aan te passen of door te geven. Bijvoorbeeld als je je huur betaalt via internetbankieren of via een derde (zoals een bewindvoerder).

Huurtoeslag bij huurverhoging

Ik krijg huurtoeslag. Moet ik de jaarlijkse huurverhoging doorgeven aan de Belastingdienst?
De nieuwe huurprijs geven wij door aan de Belastingdienst. Zij stellen de huurtoeslag vast. Je hoeft dit dus niet zelf te doen. Als de Belastingdienst de nieuwe huurgegevens niet kan verwerken, krijg je van hen een formulier om de nieuwe gegevens door te geven. Let erop dat je dit formulier altijd moet invullen en terugsturen.

Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Ja, je behoudt in principe je recht op huurtoeslag. Je huurtoeslag kan wel wijzigen. Kijk voor meer informatie over de gevolgen voor je huurtoeslag op de website van de Belastingdienst

Bezwaar maken huurverhoging

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Als je het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kan je vóór 1 juli van dat jaar een bezwaarschrift huurverhoging indienen bij Rondom Wonen. Een voorbeeldbrief kan je downloaden op de website van het Juridisch Loket

Meer informatie over de huurverhoging en het maken van bezwaar vind je op de website van de Huurcommissie.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Je kunt alleen op basis van één van onderstaande redenen bezwaar maken tegen de huurverhoging:

 

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.