Jaarlijkse huuraanpassing

Huurverhoging 5

Ieder jaar past Rondom Wonen de huur per 1 juli aan. Rondom Wonen bepaalt de huurverhoging aan de hand van haar huurbeleid. We houden ons hierbij aan de jaarlijkse bepalingen van de overheid. De hoogte van de huurverhoging wordt bepaald door Rondom Wonen in overleg met huurdersvereniging Argos. 

In april ontvangt u van ons een voorstel

Eind april stuurt Rondom Wonen een brief naar alle huurders met het voorstel tot huurverhoging. In deze brief staat het bedrag van de huurverhoging met een toelichting. Rondom Wonen past ook inkomensafhankelijke huurverhoging toe vanaf een bepaald inkomen. Dit om lage inkomens te sparen en huurders met een hoger inkomen een meer bij hun inkomen passende huur te laten betalen. Op de website van de Woonbond kunt u eenvoudig controleren of we de juiste huurverhoging toepassen. 

Ik wil bezwaar maken tegen het voorstel tot huuraanpassing

Tot 1 juli kunt u uw bezwaar bij Rondom Wonen indienen. Wij kijken dan naar uw bezwaar en laten u weten wat wij van uw bezwaar vinden. 

Op het moment dat wij het niet eens zijn met uw bezwaar, vragen wij advies aan de Huurcommissie. Vindt de Huurcommissie ons voorstel tot huuraanpassing redelijk dan betaalt u alsnog de hogere huur. Daarnaast betaalt u eenmalig 25 euro voor de werkzaamheden van de Huurcommissie. Vindt de Huurcommissie ons voorstel tot huuraanpassing niet redelijk, dan stelt de Huurcommissie voor u een lagere huur vast. 

Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat van de Huurcommissie op (0800) 488 72 43.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.