Zonnepanelen

Zonnepanelen

Samen met huurdersvereniging Argos en de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Rondom Wonen prestatieafspraken gemaakt. Ook over betaalbare en duurzamere huizen. Eén van de bewezen technieken is het plaatsen van zonnepanelen. Rondom Wonen is op zoek gegaan naar partijen die ons hierbij kunnen helpen.

Samenwerking met Stichting Wocozon

Twee jaar geleden zijn wij voor de plaatsing van de zonnepanelen een samenwerking aangegaan met Stichting Wocozon. Rondom Wonen heeft niet de investeringscapaciteit om zonnepanelen zelf aan te schaffen. Wocozon heeft hier wel de middelen voor. Wocozon is een stichting die woningcorporaties helpt door panelen te kopen en te plaatsen. Wat zijn de voordelen hiervan voor de huurder:

  • U betaalt als huurder niets voor de zonnepanelen en de installatie. De zonnepanelen zetten zonlicht om in stroom. Deze gaan een deel van het totale stroomverbruik in een woning opwekken. Dat is gunstig, want deze zonnestroom hoeft u niet meer af te nemen van de energieleverancier.
  • Wel betaalt u voor de opgewekte zonnestroom, maar dat is een lager bedrag dan dat u betaalt bij het energiebedrijf.
  • Wekt u meer zonnestroom op dan u nodig heeft, dan wordt deze terug geleverd aan het net. Voor het terug leveren van deze stroom ontvangt u van uw energieleverancier een terug lever vergoeding.
  • Indien u meer stroom verbruikt dan de zonnepaneel installatie opwekt, blijft u de resterende stroom die u nodig heeft gewoon afnemen bij uw huidige energieleverancier.

U bent dus altijd voordeliger uit en dat resulteert in een lagere energierekening. Dit omdat de kilo watt prijs van zonne-energie lager is dan die u koopt bij het energiebedrijf.

Stand van zaken augustus 2022

Rondom Wonen heeft in overleg met Wocozon bepaald welke woningen voorzien konden worden van zonnepanelen. Immers de ligging is belangrijk en ook de dakvorm. Ook houden we rekening met geplande onderhoudswerkzaamheden op of aan het dak in de komende jaren. Wanneer uw woning hiervoor was uitgekozen, heeft u de mogelijkheid gehad om deel te nemen. Zo zijn er de afgelopen jaren veel zonnepanelen geplaatst.

Wilt u alsnog meedoen?

Met Wocozon hebben wij afgesproken dat, als u eerder niet mee wilde of kon doen, hier alsnog de mogelijkheid toe is. Laat ons dit weten en wij vragen of Wocozon contact met u opneemt. De uitvoering zal alleen plaatsvinden als er voldoende productie is, dat wil zeggen bij meerdere nieuwe deelnemers op een dag. Na aanmelding volgt een persoonlijke aanbieding van Wocozon, waarin precies staat uitgelegd hoeveel zonnepanelen u maximaal kunt krijgen en wat uw besparing op jaarbasis zal zijn. Het aantal panelen is gebaseerd op het gemiddelde verbruiksoppervlak van de huizen in het gehele complex en dus niet op het totale dakoppervlak.

En dan verder?

Na een eventueel akkoord, wordt er een afspraak gemaakt om de zonnepanelen te plaatsen. Vanaf de panelen gaat er een kabel via een traject de woning in naar de meterkast. Vooraf wordt in een woning bekeken wat het meest fraaie traject is om de kabel te laten lopen. In de meterkast komt dan een apart kastje van Wocozon die de opgewekte stroom en eventueel de terug geleverde stroom registreert. Dit kan Wocozon op afstand inlezen. Dan volgt er eenmaal per jaar een afrekening waarbij Rondom Wonen ook betrokken wordt. Huurders betalen namelijk het voorschotbedrag voor de zonnepanelen aan Rondom Wonen en Rondom Wonen draagt dit weer af aan Wocozon.

Appartementen

Bij appartementen werkt het net wat anders. Om zonnepanelen op het dak van het appartementengebouw te kunnen plaatsen moet 70% van de huurders akkoord zijn. Na pogingen bij een aantal woongebouwen bleek dat dit niet lukt. We hebben daarom naar een alternatief gezocht, de zgn. Postcoderoos.  

De Postcoderoos, hoe werkt het?

Rondom Wonen heeft, via ZonSamen, in 2021 vijf flatgebouwen aangemeld om te laten voorzien van zonnepanelen. We gebruiken hiervoor het dak. De opgewekte stroom wordt direct geleverd aan het energiebedrijf. Vervolgens konden de bewoners zich aanmelden als lid, en krijgen daarmee een vergoeding alsof zij het waren die de opgewekte stroom terug leveren. Het aantal leden is beperkt, omdat anders de vergoeding wel heel laag zou zijn. De vijf flatgebouwen zijn: de Visserlaan, de Acaciahof, 2x de Kerkmeesterstraat en de Melkdragerhof.

De uitvoering is nog niet gestart, omdat er een forse overheidssubsidie op zit. Dit moet formeel goed worden geregeld en zodra bekend is wanneer de panelen op het dak komen, worden de bewoners geïnformeerd.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.