Tuinonderhoud

Erfafscheiding

U bent als huurder verplicht uw tuin te onderhouden. Dat staat ook in de wet. Welke werkzaamheden dat zijn, treft u hieronder aan: 

 • Het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze een verzorgde indruk maken.
 • Bij nieuwbouw: de aanleg van de tuin of erf (met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden) en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding.

 • Het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde.

 • Het regelmatig maaien van het gras.

 • Het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen.

 • Het vervangen van gebroken tegels.

 • Het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen.

 • Het vervangen van beplanting die is doodgegaan.

 • Het vervangen van kapotte planken of delen van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen.

 • Als de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen.

Bomen in de tuin

Ook zijn er wettelijke regels met betrekking tot het plaatsen van bomen in de tuin. Als een boom hoger wordt dan de erfafscheiding, moet deze op minimaal twee meter afstand van de erfafscheiding geplaatst worden. Voor heesters geldt een afstand van 50 cm. Dit betekent overigens niet dat bomen of heesters die dichter bij de erfgrens staan of hoger zijn, onmiddellijk verwijderd moeten worden. Het kan zijn dat deze er al zo lang staat dat hij mag blijven staan.

Als u last heeft van overhangende takken in uw tuin, kunt u het volgende doen:

 1. Vraag in eerste instantie aan uw buren of ze de takken willen snoeien. In principe moeten uw buren zelf ervoor zorgen dat takken niet overhangen of dat een haag gesnoeid wordt. Uw buren hebben het recht om toegang tot uw tuin te krijgen, als ze alleen via uw tuin de takken kunnen snoeien.

 2. Als u na het gesprek met uw buren merkt dat ze niet gaan snoeien, kunt u ze een kort briefje sturen waarin u het nogmaals vraagt. Geef daarbij een termijn aan waarbinnen u wenst dat er gesnoeid wordt, bijvoorbeeld zes weken. U kunt in uw briefje aangeven dat u anders zelf de takken gaat weghalen.

 3. Als er niet wordt gereageerd op uw schriftelijke vraag om te snoeien, mag u dit zelf doen. Alles wat u afknipt boven uw grond, is uw eigendom.

Doorschietende wortels van een boom van uw buren mag u verwijderen, zonder eerst aan de buren te vragen of ze dat zelf willen doen. Vruchten van een boom van de buren die in uw tuin vallen, mag u houden. U mag niet de vruchten zelf van de boom plukken.

Erfafscheiding

Als een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen uw tuin en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom van u en uw buren. Dat betekent dat u allebei (in overleg) verantwoordelijk bent voor het onderhoud, het schoonhouden en eventueel vernieuwen van de erfafscheiding. Samen met de buren betaalt u de gemaakte kosten.
Het maakt daarbij niet uit wie deze erfafscheiding oorspronkelijk heeft neergezet. Staat de erfafscheiding niet op de erfgrens maar volledig aan één kant van de grens? Dan is de huurder van de grond waar de erfafscheiding op staat daar volledig verantwoordelijk voor.

Voor een erfafscheiding gelden de volgende regels:

 • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter.

 • U mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.

 • Zonder toestemming van uw buren mag u met uw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat u wil, zo lang u geen schade toebrengt aan de erfafscheiding. U mag uw kant van een muur of schutting bijvoorbeeld schilderen (let op dat er geen verf aan de kant van de buren komt) en/of beugels voor plantenbakken er aan bevestigen. Als een heg precies op de erfgrens staat, dan mag u de heg aan uw kant snoeien. U moet wel op zo’n manier snoeien dat de heg er geen schade van ondervindt.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.