Raad van Commissarissen

Governance Pic

De raad van commissarissen houdt intern toezicht op de algemene gang van zaken en het beleid zoals dat wordt uitgevoerd door de bestuurder van Rondom Wonen. De raad van commissarissen telt momenteel 4 leden die elk voor een periode van 4 jaar zijn benoemd. De maximale zittingstermijn is 8 jaar en 2 commissarissen worden op voordracht van huurdersvereniging Argos benoemd, dat noemen we de huurderscommissarissen. De raad van commissarissen heeft 2 commissies: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De samenstelling van de raad en het rooster van aftreden zijn openbaar (zie jaarverslag, pagina 40).

Per 1 januari 2024 bestaat de raad van commissarissen uit:

  • Krista den Drijver (voorzitter, lid remuneratiecommissie, huurderscommissaris)
  • Ruud Geelhoed (vice-voorzitter, lid auditcommissie,, huurderscommissaris)
  • Mariëlle Broekman (lid, voorzitter remuratiecommissie)
  • Jaap Schepen (lid, voorzitter auditcommissie)

De raad van commissarissen heeft zijn werkwijze vastgelegd in het reglement raad van commissarissen en (samen met de bestuurder) in de visie op bestuur en toezicht.

Extern toezicht

De Autoriteit woningcorporaties (AW) houdt extern toezicht op Rondom Wonen. Dat doet de AW onder meer door het opvragen van bedrijfsgegevens om de rechtmatigheid van het handelen van Rondom Wonen te controleren en middels het uitvoeren van governance-inspecties.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.