Klachten of complimenten

Complimenten

Klacht of juist een compliment?

Rondom Wonen streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Toch is het mogelijk dat u het niet eens bent met de wijze waarop Rondom Wonen werkt. Of u vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest. Bijvoorbeeld omdat:

  • u een bepaalde reparatie nodig vindt en wij niet;
  • u een bepaalde wijziging aan de gehuurde woning wilt aanbrengen en wij u daarvoor geen toestemming geven;
  • u vindt dat Rondom Wonen of één van haar medewerkers nalatig is geweest.

Natuurlijk zien we het liefst dat al onze huurders tevreden zijn, maar we beschouwen uw klacht als een kans om onze dienstverlening verder te verbeteren!

Neem contact met ons op via uw eigen pagina in het klantportaal. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt ook een klacht indienen via info@rondomwonen.nl. Mocht u een compliment hebben dan horen we dit graag!

Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH)

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld of met de voorgestelde oplossing, dan kunt u -afhankelijk van het type klacht- deze ter beoordeling voorleggen aan de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH).

De KCWZH is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Rondom Wonen is bij deze klachtencommissie aangesloten en heeft dit ook opgenomen in de interne klachtenprocedure.
Heeft u een klacht over handelen of nalaten van Rondom Wonen, dan moet u ons eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen over uw klacht. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen, door het formulier in te vullen op de site van de Klachtencommissie. Het klachtenreglement vindt u hier.

Bent u niet tevreden over de manier waarop de KCWZH uw klacht heeft opgelost? Of reageren zij niet binnen een redelijke termijn van 3 maanden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie. De Huurcommissie neemt uw klacht in behandeling als u deze eerst heeft voorgelegd aan de KCWZH.
Belangrijk om te weten: U kunt alleen uw klacht indienen bij de Huurcommissie tot maximaal 1 jaar nadat de klacht is ontstaan.

Klacht woonruimteverdeling

Voor klachten over woonruimteverdeling en woningtoewijzing kunt u niet terecht bij de KCWZH. U kunt dan terecht bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.

Klacht huurprijs ten opzichte van de woningwaardering

Voor klachten over uw huurprijs ten opzichte van de woningwaardering, kunt u terecht bij de Huurcommissie. Meer onderwerpen waarvoor u bij de Huurcommissie terecht kunt, kunt u lezen onder: https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen

Commissie Governancecode

De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) om de regels uit de Governancecode te handhaven. Een huurder of een woningzoekende kan een klacht over een gedraging van een woningcorporatie indienen. De Commissie toetst de klacht aan de Code en doet daar uitspraak over. hier leest u hier meer over: Een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Indien u vermoedt dat bij een woningcorporatie sprake is van dubieuze inkoop- en onderhoudscontracten of frauduleuze verkoop en aankoop van vastgoed en grond. Of dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van commissarissen van woningcorporaties. Dan kunt u voor meldingen, vragen en klachten terecht bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. 

 

 

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.