Woningruil

Woningen Rondom Wonen

Wat is woningruil?

Woningruil is het ruilen van uw woning met een huurder van een andere huurwoning. Dat kan binnen Rondom Wonen, maar ook met een huurwoning van een andere woningcorporatie.

Voorwaarden woningruil

Woningruil is soms mogelijk, hieraan zitten wel voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U dient minimaal 2 jaar ingeschreven te staan op het adres;
  • Huishoudgrootte moet passend zijn voor de woning, conform het beleid van Rondom Wonen;
  • Inkomen moet passend zijn volgens de regionale inkomenstabellen;
  • Woning mag geen te verkopen woning zijn. Neem hierover contact op met Rondom Wonen;
  • Er mag geen sprake zijn van huurachterstand en/of overlastzaken bij beide verhuurders. Een credit check maakt onderdeel uit van de beoordeling;
  • Beide verhuurders moeten akkoord zijn met de ruiling;
  • Bij de nieuwe huurder wordt € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht op het moment dat de aanvraag wordt ingediend;
  • Het is niet toegestaan de huur van de woning binnen 1 jaar na de ruiling op te zeggen;
  • De nieuwe huurprijs wordt aangepast aan het huidige beleid en zal verschillen van de huurprijs die de huidige huurder betaalt.

Waar kan ik een geschikte woningruil kandidaat vinden?

Zoeken naar een woningruil kandidaat kan het beste via internet. Een landelijke website is www.woningruil.nl. U kunt daar ook uw eigen huurwoning aanbieden voor woningruil.

U heeft een woningruil kandidaat gevonden. Hoe nu verder?

Dan is het belangrijk dat u en uw woningruil kandidaat eerst elkaars woning van binnen bekijken. Zo bepaalt u of de woning geschikt voor u is. Ook bent u dan goed op de hoogte van de staat en het onderhoud van de woning. Zijn de woningen voor u beiden geschikt en voldoet u aan de voorwaarden? Vul dan het formulier Woningruil in samen met degene waarmee u wilt ruilen. Rondom Wonen zal dan uw aanvraag in behandeling nemen en beoordelen.

Formulier woningruil

Als u woningruil wilt aanvragen, gebruikt u dit formulier: formulier Woningruil. Hierop vindt u al onze voorwaarden voor woningruil. U vult het formulier in, samen met degene waarmee u wilt ruilen, en levert dit bij ons in. Na toestemming van de corporatie kan de woningruil in gang gezet worden.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.