Woningaanbieding

Woning Accepteren Of Weigeren

U heeft een woningaanbieding van Rondom Wonen ontvangen. Hoe nu verder?

In de woningaanbieding staat welke gegevens u voor welke datum moet inleveren. Zorg ervoor dat u alles compleet en voor de inleverdatum inlevert. Als u alles heeft aangeleverd, neem dan contact op met Rondom Wonen. Wij lopen dan alles met u door. Als u dit niet doet vervalt de woningaanbieding.

Wij controleren uw actuele gegevens met de gegevens van uw inschrijving. Het is erg belangrijk dat de gegevens van uw inschrijving kloppen met uw actuele gegevens: kloppen de inkomensgegevens en de grootte van uw huishouden? Bij onjuiste gegevens vervalt namelijk de woningaanbieding en krijgt de volgende kandidaat de woning aangeboden.

Woningaanbieding ontvangen, maar geen interesse meer

Het kan zijn dat u, als u een woningaanbieding krijgt, toch geen interesse meer heeft. Geef dit zo snel mogelijk door via uw account van Woonnet of aan ons. Wij willen ook graag weten waarom u geen interesse meer heeft. Houdt ook de uiterste reactiedatum goed in de gaten.

Woning bezichtigen

U kunt de woning bezichtigen op afspraak met de zittende huurder. Soms nodigen wij meerdere kandidaten uit voor een bezichtiging van de woning. Dit heet een groepsaanbieding of groepsbezichtiging. Er wordt in de woningaanbieding aangegeven op welke plek u staat op de kandidatenlijst, zodat u uw kansen op de woning kunt inschatten. De praktijk wijst uit dat een deel van de genodigde kandidaten niet komt opdagen. Dat betekent dat uw kans om in aanmerking te komen voor de woning misschien hoger is als u wel op de uitnodiging ingaat.

Woning accepteren

Na acceptatie van de woning bespreekt u met ons de verdere gang van zaken. Er wordt een datum afgesproken voor de ondertekening van de huurovereenkomst en de uitreiking van de sleutels. Zodra u de woning accepteert, kunt u niet meer op andere woningen reageren. Uw inschrijving op Woonnet Haaglanden wordt geblokkeerd.

Mocht u na acceptatie alsnog van de woning af willen, dan worden hiervoor kosten bij u in rekening gebracht. Wat deze kosten zijn, staat in de aanbieding. Nadat de acceptatie is verwijderd, kunt u weer reageren op Woonnet-Haaglanden, met behoud van inschrijvingsduur. 

Inschrijving vervalt

Als de huurovereenkomst getekend is, wordt u uitgeschreven als woningzoekende. Uw inschrijving op Woonnet-Haaglanden vervalt, dus ook uw opgebouwde inschrijvingsduur. U mag zich wel direct weer opnieuw inschrijven.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.