Voorrangsverklaring

Balkon Willem Alexanderlaan

Bij de gemeente in uw eigen woonplaats

Als u met spoed een woning nodig heeft omdat u in een noodsituatie verkeert, is het mogelijk om bij de gemeente waar u woont een voorrangsverklaring aan te vragen. Woont u in Pijnacker-Nootdorp, kunt u hiervoor terecht bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Het aanvragen van een voorrangsverklaring (ook wel urgentie genoemd), kan alleen als u kunt aantonen dat u in een levensbedreigende of levensontwrichtende situatie verkeert en deze situatie alleen opgelost kan worden als u snel (binnen drie maanden) naar een (andere) huurwoning verhuist.

Voorbeelden van een dergelijke situatie zijn;

  • Acute of dreigende dakloosheid buiten uw eigen schuld;
  • Sloop of renovatie van de woning in opdracht van de verhuurder;
  • Ernstige medische, sociale of financiële problemen;
  • Een verblijf in een erkende opvang.

Betalen en beoordelen aanvragen voorrangsverklaring

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp moet worden betaald voor het aanvragen van de voorrangsverklaring. Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt of u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring. Zij beoordeelt ook voor welke typen woningen deze verklaring geldt. Dit heet het zoekprofiel.

Voorrangsverklaring toegewezen

Heeft u een voorrangsverklaring gekregen dan moet u zelf reageren op het woning aanbod. U heeft slechts voorrang voor een beperkt aantal woningtypen. Om te kunnen reageren op een woning moet u wel aan de voorwaarden voldoen die in de advertentie worden gesteld aan huishoudgrootte en inkomen. Op een ander passend aanbod reageren mag natuurlijk ook, maar voor deze woningen krijgt u geen voorrang.

Geldigheid

De voorrangsverklaring is geldig in heel Haaglanden en heeft een beperkte geldigheidsduur van 3 maanden (bij herstructureringskandidaten 12 maanden). U kunt dus een beperkte tijd met voorrang op woningen reageren, daarna vervalt de voorrang.

Vervallen voorrangsverklaring

De voorrangsverklaring vervalt als de geldigheidsduur is verstreken, u een woning heeft geaccepteerd of als blijkt dat de voorrangsverklaring op onjuiste gronden is afgegeven.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de site van de gemeente Pijnacker-Nootdorp Voorrangsverklaring woningzoekende - Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.