VERDUURZAMING: 3 hoog flats Pijnacker Noord

De Visserlaan 516x321
  • Aantal woningen 96
  • Woningtypes Flatwoningen in 5 appartementengebouwen
  • Aantal blokken 5
  • Doelgroep Sociale huurwoningen
  • Status In uitvoering

Heb je vragen?

Wij helpen je graag persoonlijk.
Neem contact met ons op:

Of regel veel zelf 24/7 via ons klantportaal .
Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen.

In augustus 2021 is de pilot aan De Visserlaan afgerond en zijn wij verder gegaan met de plannen voor de andere 3 hoog flats. Vorig jaar is een ruime meerderheid van de bewoners akkoord gegaan met de verduurzamingsplannen zodat we door konden gaan. Er hebben nog gesprekken plaatsgevonden met de projectgroep (vertegenwoordiging van bewoners) om het plan nog iets te optimaliseren. Inmiddels is gestart met de eerste flat op De Nolenslaan en daarna zullen als een 'treintje' de Thorbeckelaan en Albardalaan worden uitgevoerd en daarna de Acacialaan en de Vogelkerslaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Willems Vastgoedonderhoud en Twinstone in samenspraak met ons eigen team en de projectgroep.

Ondertussen zijn ook de eerste resultaten zichtbaar van de verduurzaming van De Visserlaan. Omdat elektraverbruik per bewoner wordt afgerekend zijn wij afhankelijk van de bewoners om meterstanden te krijgen. Een van de bewoners gaf aan 20% op de elektriciteitsrekening te besparen. De gegevens van de warmte die Ammerlaan ons levert hebben wij natuurlijk wel, hier zien wij een besparing tussen de 20 en 30%. Dit is natuurlijk erg afhankelijk van de weersomstandigheden, maar het is goed te zien dat de verduurzamingsmaatregelen effect hebben en dat is wat iedereen wil.

Tijdens de voorbereiding is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. In de spouwmuur van een paar flats blijken vleermuizen te zitten. Er is een plan gemaakt om hier zo goed mogelijk mee om te gaan door tijdelijke nestkasten te plaatsen rondom de flats die wij gaan verduurzamen. Als de flats zijn verduurzaamd zullen er permanente nestvoorzieningen komen zodat deze vleermuizen zo min mogelijk worden verstoord als gevolg van de werkzaamheden. De uitvoering van deze maatregelen worden begeleid door een ecoloog.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Kijk op de projectwebsite https://lnkd.in/eczrbEp6

Publicatie1

Deel dit artikel: