Huurtoeslag

Huurprijs

Als de huurprijs van uw woning te hoog is ten opzichte van uw inkomen, kunt u Huurtoeslag aanvragen. Dit wordt sinds 2006 geregeld en uitbetaald door de Belastingdienst. Huurtoeslag kan door Rondom Wonen met uw huur verre­kend worden. Zo betaalt u maandelijks een lager bedrag. Om in aanmer­king voor Huurtoeslag te komen moet zowel uw inkomen als uw huur onder een bepaalde grens vallen. Ook een eventueel eigen vermogen mag niet te hoog zijn. Bij de bepaling van de Huurtoeslag wordt van uw huidige inkomen uitgegaan (en van het eventuele huidige inkomen van eventuele medebewoners).

 

De Huurtoeslag-periode loopt gelijk aan een kalenderjaar, dus van januari t/m december. U kunt het hele jaar door Huurtoeslag aanvragen, eventueel met terugwerkende kracht tot januari van het lopende jaar. Een aanvraag voor Huurtoeslag kan door de Belastingdienst worden afgewezen.

Aanvragen

U kunt Huurtoeslag zelf aanvragen. U dient daarvoor eerst bij de Belastingdienst een Huurtoeslag-formulier aan te vragen via telefoonnummer 0800-0543. Daarna kunt u het formulier deels zelf invullen (het persoonlijk gedeelte) en het verhuurdersdeel eventueel door Rondom Wonen. Na het invullen moet het formulier opgestuurd worden naar de Belastingdienst. Zij controleren uw gegevens. Hierna ontvangt u een beslissing over de Huurtoeslag.

U kunt ook de aanvraag rechtstreeks via internet invullen via de site www.toeslagen.nl .

Ook voor verdere informatie over Huurtoeslag of om een proefberekeing te maken verwijzen wij u naar deze site.

Tussentijdse veranderingen

Wijzigingen in uw huishouden, inkomen en andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de Huurtoeslag, moet u zelf aan de Belastingdienst doorgeven. U kunt hier voor een wijzigingsformulier aanvragen bij de Belastingdienst (tel 0800-0543) of via internet (www.toeslagen.nl). Indien u uw wijzigen niet doorgeeft bestaat de kans dat u (bij de controle door de Belastingdienst achteraf) te veel ontvangen Huurtoeslag moet terugbetalen. Eventueel te weinig ontvangen Huurtoeslag krijgt u natuurlijk achteraf ook uitbetaald door de Belastingdienst.

Automatische verlenging

De Huurtoeslag wordt jaarlijks per 1 januari automatisch door de Belastingdienst verlengd. U ontvangt dan in de voorafgaande maanden november of december van het ministerie een verlengingsformulier waarop al uw gegevens vermeld staan. Controleer deze gegevens altijd. Indien deze gegevens fouten bevatten moet u rechtstreeks de Belastingdienst benaderen. Indien de gegevens kloppen hoeft u verder geen actie te ondernemen en is de Huurtoeslag weer verlengd.

Ook na de jaarlijkse huurverhoging, op 1 juli, wordt de Huurtoeslag automatisch door de Belastingdienst aangepast. U hoeft dit dus niet zelf door te geven.

Verhuizen en huurtoeslag

Het is niet mogelijk voor meerdere woningen gedurende dezelfde maand Huurtoeslag te ontvangen. Bij verhuizing kunt u dus niet tegelijkertijd voor zowel uw oude als nieuwe woning Huurtoeslag krijgen. Dit betekent dus dat u bij verhuizing voor een van beide wonin­gen gedu­rende de periode dat u dubbel huurt, de gewone huur betaalt. Overigens dient u voor de nieuwe woning een nieuw aanvraagformulier Huurtoeslag in te vullen.

 

 

Hyperlinks huurtoeslag